Apostolstwo Dobrej Śmierci

Opiekun duchowy: 
Spotkania:


   Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane potocznie Apostolstwem Dobrej Śmierci (ADS) powstało w 1865 r. Tinchebray we Francji. W Polsce Apostolstwo rozpoczęło oficjalną posługę 30 maja 1987 r. w Górce Klasztornej. 
  ADS to powszechna wspólnota, której charyzmatem jest modlitwa o dobre życie oraz o szczęśliwą godzinę śmierci. Zasadniczym celem Apostolstwa jest przygotowanie wiernych na godne odejście z tego świata do wieczności. Szczególne nabożeństwo Apostolstwo żywi do Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa propagując odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wraz z kapłanami w Dziele Apostolstwa współdziałają świeccy tzw. zelatorzy rozpowszechniając idee ADS. 
  Odpusty udzielone Apostolstwu: w dniu wpisania się do Stowarzyszenia, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja), w święto Matki Bożej Bolesnej (15 września), w uroczystość Św. Józefa (19 marca), w święto Św.Michała Archanioła (29 września), w święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października)