SPIS DZIAŁÓW

1.Trójca Święta, Bóg Ojciec, Duch Święty.
2. Jezus Chrystus
2.1 Chrystologia
2.2 Beletrystyka
3. Maria, Matka Jezusa Chrystusa
3.1 Mariologia
3.2 Beletrystyka
4. Pismo Święte
4.1 Teksty Pisma Świętego
4.2 Komentarze
4.3 Rozważania biblijne
5. Kościół
5.1 Historia Kościoła,
5.2 Papiestwo, papieże, Watykan, hierarchia, prawo kanoniczne

5.3 Papież Jan Paweł II
5.4 Życie konsekrowane, zakony, misje, praca duszpasterska
5.5 Salezjanie
5.6. Kościół - mistyczne ciało Chrystusa
5.7 Inne Kościoły chrześcijańskie, ekumenia
6. Nauczanie Kościoła
6.1 Pisma Ojców Kościoła
6.2 Sobory, synody
6.3 Nauczanie papieży - encykliki, adhortacje
6.4 Nauczanie Jana Pawła II
6.5 Katechizm, katechezy, kazania, rekolekcje 
6.6 Nauka społeczna Kościoła 6.7 Wiara i nauka
7.Teologia (patrz też : 2.1, 3.1, 4.2, 12.1) 
7.2 Dyskusje n.t. teologiczne 
8. Religia
8.1 Sakramenty, Msza św., liturgika
8.2 Kontemplacja, modlitwa, nabożeństwa, rok kościelny
8.3 Objawienia, cuda, miejsca święte, pielgrzymki
8.4 Ruchy i stowarzyszenia chrześcijańskie
8.5 Wiara i życie chrześcijańskie, duchowość
8.6 Judaizm
8.7 Religie niechrześcijańskie, sekty, Świadkowie Jehowy
8.8 Religioznawstwo
8.9 Dogmatyka
9.Święci, błogosławieni i kandydaci do chwały ołtarzy
9.1 Indywidualni
9.2 Opracowania zbiorowe 
10. Dusza ludzka, eschatologia, Aniołowie, Szatan
10.1 Człowiek, dusza ludzka. Eschatologia 
10.2 Aniołowie, Szatan
11.Literatura naukowa i popularno-naukowa
12. Filozofia i socjologia
12.1.Filozofia
12. 2 Socjologia 
13. Psychologia, etyka, moralność, pedagogika
13.1 Psychologia
13.2 Etyka, moralność
13.3 Pedagogika
14.Miłość, małżeństwo, rodzina
15.Praca charytatywna, cierpienie, choroba, starość
16. Biografie, pamiętniki, wspomnienia, rozmowy
16.1 Duchownych
16.2 Pisarzy i poetów
16.3 Artystów
16 4 Inne
17. Poezja, dramaty, humor i satyra
17.1 Poezja religijna
17.2 Inne poezje 
17.3 Dramaty
17.4 Humor i satyra
18.Beletrystyka religijna (patrz też 2.2 i 3.2)
19.Beletrystyka 
19.1 Literatura polska
19.2 Literatura obca
19.3 Powieści historyczne
19.4 Powieści o duchownych
19.5 Eseje, reportaże
19.6 Powieści podróżnicze
20.Historia
20.1 Starożytność
20.2 Średniowiecze i czasy nowożytne
20.3 Historia Polski
20.4 II wojna światowa
21.Literatura dziecięca
22.Literatura młodzieżowa
23.Architektura i sztuka. Albumy
24.Encyklopedie, słowniki, konkordancje
25.Turystyka, przewodniki, mapy
26.Archiwalia i Varia
26.1 Archiwalia
26.2 Varia