Zespół Charytatywny Caritas parafii św. Michała

Opiekun duchowy: ks. Leonard Wilczyński
Czynne w piątki od 13.00 - 17.00

   Caritas jest to miłość ludzi zaangażowanych w Kościele, którzy szczególną troską obejmują najbardziej potrzebujących.
   Zespół Charytawywny Caritas dyżuruje w piątki od godz. 13.00 do 17.00.
Wejście po pomieszczeń Caritas znajduje się od ul. Prusa.