Spowiedź - Sakrament pojednania i pokuty

Spowiedź - sakrament pokuty i pojednania - sakrament nawrócenia - sakrament przebaczenia - sakrament pojednania

Warunki dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.


Zobacz Więcej: Katechizm KKwww.opoka.org.pl 
oraz inne: "O 5 warunkach dobrej spowiedzi""Łaska stwierdzona naukowo" 

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kościele św. Michała codziennie podczas Mszy św.