Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenie Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Akt pogodzenia się ze śmiercią

O Panie i Boże mój, z poddaniem i dobrowolnie gotów jestem przyjąć od tej chwili z rąk Twoich wszelki rodzaj śmierci, jaki się Tobie spodoba zesłać na mnie ze wszystkimi towarzyszącymi jej dolegliwościami, utrapieniami i boleściami.

Na intencję Ojca świętego dla dostąpienia odpustów:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu.,.

Za tego z nas, który pierwszy będzie powołany do wieczności:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Za dusze w czyśćcu cierpiące:
Wieczny odpoczynek....