Droga Światła - Via Lucis

Via Lucis Historia VL Testimoni del Risorto

Droga Światła - jest to nabożeństwo oparte na rozważaniu wydarzeń od Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego.
 • Nabożeństwo powstało w 1988 roku z inicjatywy salezjańskiej wspólnoty Testimoni del Risorto (Świadkowie Zmartwychwstałego).
 • Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. 
 • W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
 • Od 2008 roku w naszym kościele Droga światła jest odprawiana w okresie wielkanocnym w piątki o godz. 17:30

Schemat Drogi Światła zawiera 14 spotkań (podobnie jak Droga Krzyżowa) i opiera się na tekstach biblijnych:

 1. Jezus powstał z martwych (Łk 24,1-6)
 2. Apostołowie przybywają do pustego grobu (J 20,1-8)
 3. Jezus objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18)
 4. Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24,13-27)
 5. Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba (Łk 24,28-35)
 6. Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów (Łk 24,36-45).
 7. Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania (J 20,19-23)
 8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (J 20,24-29)
 9. Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego (J 21,4-12)
 10. Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię (J 21,15-19)
 11. Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa (Mt 28,16 20)
 12. Jezus wstępuje do nieba (Mk16,14-20)
 13. Uczniowie z Maryją oczekują na zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,10-14)
 14. Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego (Dz 2,1 6.)

Porządek nabożeństwa Drogi Światła

Nasze dotychczasowe rozważania Drogi Światła

Zobacz więcej:
Via Lucis (strona "źródłowa")
Testimoni del Risorto (TR) czyli Świadkowie Zmartwychwstałego
TR w Rodzinie Salezjańskiej
Katakumby św Kaliksta
Strona Kapucynów poświęcona Via Lucis