Dzieło Biblijne, czyli o nas Notatki Ziemia Święta Skryptorium Tydzień Biblijny

Tematy dotychczasowych spotkań i krótkie notatki

Pierwszy List do Koryntian - studium tekstu (2016/2017)
Metodą krótkich fragmentów analizujemy wspólnie pierwszy List Świętego Pawła do wspólnoty w Koryncie.
 
List do Filipian - studium tekstu (2015/2016)
Metodą krótkich fragmentów analizujemy wspólnie List Świętego Pawła do Filipian.
Wstęp do Listu do Filipian - pobyt w Filippi Dz 16,11-40 w czasie drugiej podróży misyjnej ok. 48/49r - wprowadzenie
Podsumowanie ...
 
"Ziemia Święta z Biblią w ręku" (ks. Mariusz Rosik 2015/2016)
W nowym cyklu "Ziemia Święta z Biblią w ręku" będziemy odwiedzać miejsca biblijne w sposób chronologiczny. Więcej w nowej zakładce...

Listy do Tesaloniczan - studium tekstu (wiosna 2015)
Metodą krótkich fragmentów analizujemy wspólnie pierwszy i drugi List Świętego Pawła do Tesaloniczan.

List do Galatów - studium tekstu (2014/2015)
Metodą krótkich fragmentów analizujemy List Świętego Pawła do Galatów.

Perykopy maryjne w Nowym Testamencie cz. II (26.05.15. ks. Mariusz Rosik)
Maryja, Matka Jezusa więcej...

Perykopy maryjne w Nowym Testamencie cz. I (24.02.15. ks. Mariusz Rosik)
Jaka jest rola Maryi w planie zbawienia więcej...

Żydowskie świąta (20.01.15. ks. Mariusz Rosik)
Jak obchodzono żydowskie święta, kiedy powstały synagogi i jaki układ miała świątynia w Jerozolimie więcej...

Mówił do nich w przypowieściach. Przypowieść o Samarytaninie (4.11.14. ks. Mariusz Rosik)
Dlaczego Jezus sięga po taką właśnie obrazową formę, jaką jest przypowieść? więcej...


Dzieje Apostolskie - studium tekstu (2012/2013/2014)
Metodą krótkich fragmentów analizujemy dzieje pierwotnej wspólnoty Kościoła

Sakrament małżeństwa (10.06.14. ks. Mariusz Rosik)
Faryzeusze zapytali Jezusa "Czy wolno oddalić swoją żoną z jakiegokolwiek powodu?" [Mt 19,3] Zobacz co odpowiedział Jezus więcej...

Sakrament namaszczenia chorych (13.05.14. ks. Mariusz Rosik)
Bóg nie chce byśmy chorowali! Nie możemy Bogu ofiarować choroby, tak jak nie ofiarujemy grzechów czy śmierci, ale możemy ofiarować trud znoszenia choroby, gdy staramy się zmagać z chorobą godnie i szlachetnie. więcej...

Sakrament pojednania i pokuty (18.03.14. ks. Mariusz Rosik)
Dobra spowiedź to: wyciągnąć mądre wnioski, zanieść Bogu do konfesjonału i starać się nie popełniać błędów. Bóg nam przebacza - dziękujmy za Jego miłosierdzie. więcej...

Eucharystia - biblijne podstawy i teologia (28.01.14 i 18.02.14. ks. Mariusz Rosik)
Eucharystia to dotknięcie (na chwilę) wieczności więcej...

Bierzmowanie i jego biblijne podstawy (26.11.13. ks. Mariusz Rosik)
Jaka jest rola Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania? więcej...

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego - chrzest i jego biblijne podstawy (29.10.13. ks. Mariusz Rosik)
Co łączy chrzest Jezusa w Jordanie, Jego śmieć na krzyżu i nasz chrzest? więcej...

Betlejem - historia i teologia (19.12.12. o. Marian Arndt)
Dlaczego właśnie Betlejem?

Jak czytać Stary Testament? (12.12.12. ks. Rajmund Pietkiewicz)
Jak ST zapowiada a NT wypełnia, na przykładzie tekstów adwentowych: 2Sm7,11-16 i Łk1,26-38 oraz Iz7,11-14 i Mt1,18-25

Wprowadzenie do mów Jezusa w Ewangelii wg św.Mateusza (5.12.12. ks. Mariusz Rosik)
Tło historyczne powstania Ewangelii wg św.Mateusza. Kompozycja literacka
 


1 list do Tesaloniczan - studium tekstu (2011/12)
Metodą krótkich fragmentów analizujemy wspólnie najstarsze pismo Nowego Testamenu (planodnośniki

Dialog życia ze Słowem Bożym - czy to możliwe? (27.06.12. ks. Ryszard Zawadzki)
Nasza relacja do Słowa Bożego w podziale na dwie części:
1) monolog
2) dialog (notatki w opracowaniu)
 
Spotkanie Jezusa z Pawłem (13.06.12. ks. Mariusz Rosik)
Czy Paweł się nawrócił? (notatki w opracowaniu)

"Jak nie stać w miejscu, a poddawać się działaniu Ducha Świętego? O dyskretnym Przyjacielu naszej duszy"(9.05.12. o. Krzysztof Piskorz) więcej...

"Obleczcie duchową zbroję Bożą. O walce duchowej" - Ef 6,10-20 (18.04.12. o. Krzysztof Piskorz) więcej...

Spotkanie Jezusa z Piotrem - wybór tekstów (4.04.12. ks. M.Rosik)
Jakie jest lekarstwo na lęk? (notatki w opracowaniu)

Historia grobu Chrystusa (14.03.12. o. Marian Arndt)
Skąd wiadomo, że miejsce, które czcimy w Jerozolimie jest grobem Chrystusa? 

Spotkanie Jezusa z Jairem - Mk 5,21-43 (7.03.12. ks. M.Rosik)
Uzdrowienie, które zapowiada wskrzeszenie i Mesjasz, który wyzwala spod panowania grzechu a nie z niewoli politycznej więcej...

Spotkanie Jezusa z Syrofenicjanką - Mk 7,24-30 (22.02.12. ks. M.Rosik)
Czy poganie są dziećmi Boga? więcej...

Archeologia biblijna (14.02.12. o. Marian Arndt)
Czym jest archelologia biblijna? Jak nam pomoga zrozumieć Pismo św.?
O zwoju pergaminowym i o kodeksie?

Spotkanie Jezusa ze sparaliżowanym - Mk 2,1-12 (1.02.12. ks. M.Rosik)
W opisach cudów u św.Marka można zauważyć dwie zasady - cuda zawsze są związane z nauczaniem i wiarą. Jakie jest więc przesłanie teologiczne perykopy o uzdrowieniu sparaliżowanego? więcej...

Królestwo Boże w przypowieściach (21.12.11. J.Kustra)

Sens dosłowny i sens duchowy (14.12.11. A.Czemplik)
Littera gesta docet (sens dosłowny przekazuje wydarzenia)
quid credas allegoria (do wiary prowadzi alegoria)
Moralis guid agas (sens moralny mówi, co należy czynić)
quo tendas anagogia (dokąd dążyć mówi anagogia) 
Tak opisuje pełną interpretację Pisma świętego już średnioweiczna maksyma. więcej...

Spotkanie Jezusa z Samarytanką - J4,1-39 (7.12.11. ks. M.Rosik)
Żeby dobrze zrozumieć spotkanie Jezusa z Samarytanką, zastosujemy systematyczne podejście w trzech odsłonach:
1. Perspektywa historyczna - sięgając do historii konflitku między Samarytanami a Żydami, zobaczymy dlaczego spotkanie wygląda właśnie w taki sposób.
2. Perspektywa ewangeliczna - porównamy fragmenty Ewangelii, które również mówią o Samarytanach.
3. Perspektywa symboliczna - odniesiemy omawiany fragment (w kluczu symbolicznym) do naszego życia, życia chrześcijan i życia Kościoła, tak jak to czynili ojcowie Kościoła. więcej...

Spotkanie Jezusa z Nikodemem - J3,1-21 (30.11.11. ks. M.Rosik)
Z jednej strony faryzeusz, który stawia na własny wysiłek człowieka. Z drugiej strony Jezus, który mówi: Nie musisz robić absolutnie nic bo Bóg już cię kocha. Nie możesz zrobić nic, żeby Bóg kochał cię bardziej i nic by cię kochał mniej. Bóg jest Miłością i kocha w sposób absolutny. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" więcej...

Wprowadzenie do Lectio divina (23.11.11. ks. M.Kostrzewski)
Lectio Divina jest to pobożne, duchowe czytanie. Jest to forma modlitwy oparta o pogłębioną lekturę tekstów biblijnych, oparta na pięciu krokach: Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio, Actio. więcej...

Wprowadzenie do metody rozważania Biblii w grupie (16.11.11. A.Czemplik)
1-2. Modlitwa i głośna lektura tekstu
3. Pierwsza spontaniczna reakcja (pytania zerowe)
4. Kontekst bliższy i dalszy
5-6. Podział i wewnętrzna struktura tekstu
7. Etap intertekstualny - tekst wyjaśnia się przez inne teksty 
8. Współtworzenie z tekstem Słowa Bożego - co to Słowo mówi do mnie osobiście
Tekst biblijny jest moim mistrzem - słucham Słowa, nie narzucam interpretacji. więcej...

Królestwo Boże w Starym i Nowym Testamencie (9.11.11. J.Kustra)

Zasady czytania Biblii (26.10.11. ks. M.Rosik)
Podstawowe kryteria poprawności interpretacji: każda perykopa winna być czytana w jedności i zgodności z całą Biblią, w zgodności z żywą Tradycją Kościoła i w harmonii ze wszystkimi prawdami objawionymi. Do tego dochodzą kryteria szczegółowe:
1. korzystać z tekstu krytycznie pewnego
2. uwzględnić kontekst gramatyczny i psychologiczny
3. uwzględnić miejsca paralelne
4. uwzględnić rozwój idei biblijnych
5. uwzględnić rodzaje literackie poszczególnych fragmentów
6. uwzględnić różne sensy czytanego tekstu
7. uwzględnić okoliczności powstania dzieła, psychologiczną sylwetkę autora, potrzeby adresatów danej księgi, czas i miejsce jej powstania wraz ze zwyczajami wówczas panującymi i innymi czynnikami kulturowymi
8. posługiwać się komentarzami, które przybliżą znaczenie danego fragmentu (zwłaszcza przy tekstach najbardziej niezrozumiałych) 
9. wystrzegać się fundamentalistycznej lektury Biblii
więcej...