Dzieło Biblijne, czyli o nas Notatki Ziemia Święta Skryptorium Tydzień Biblijny


W aktualnym cyklu spotkań bilijnych z ks. prof. Mariuszem Rosikiem
odwiedzamy kolejne miejsca związane z wydarzeniami Nowego Testamentu:

1. Nazaret - tu Słowo stało się ciałem: Łk 1,26-38. (20.10.2015) - więcej ...
2. Ain Karem - wielbić Boga w sercu Maryi (17.11.2015) - więcej...
3. Betlejem - w domu chleba (1.12.2015) - więcej...
4. Betania za Jordanem - Jezus przyjmuje chrzest (12.01.2016) - więcej...
5. Kana Galilejska - początek znaków (23.02.2016) więcej...
6. Kafarnaum - dom Jezusa w domu Piotra (22.03.2016) - więcej...
7. Góra Błogosławieństw - Jezus uczy mądrości (19.04.2016) więcej...
8. Tabgha- Jezus rozmnoża chleb i przekazuje prymat (17.05.2016) - więcej...
9. Za Jordanem - Cezarea Filipowa, Dekapol (7.06.2016)

10. Góra Tabor
11. Syjon - Świątynia Jerozolimska
12. Kościół Pater Noster, Kościół św.Anny i Sadzawka Owcza - nauczanie i cuda
13. Betania - Jezusowe więzy przyjaźni
14. Góra Oliwna: meczet Wniebowstąpienia, Domunus Flevit, Betfage, bramy Jerozolimy
15. Góra Oliwna: Getsemani. In Gallitantu. Via Crusis
16. Syjon Chrześcijański: Kościół Zaśnięcia NMP, Kościół Grobu Maryi, Wieczernik
17. Bazylika Grobu Pańskiego

"Ziemia Słowa" ks. Mariusz Rosik

"U źródeł misji" - film Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego (przewodnikiem pielgrzymki jest ks.Ryszard Kempiak)

Strona izraelskiego Ministerstwa Turystyki - Google street view, mapy, aktualności