Dzieło Biblijne, czyli o nas Notatki Ziemia Święta Skryptorium Tydzień Biblijny

Wieczór w skryptorium "Napisz pięknie SŁOWO BOŻE"

pismo1

"Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo" (J1,1)

Zanim świat "stał się, istniało Słowo. Słowo jest  pierwsze - przed materią i przed czasem. To Słowo zrodziło czasoprzestrzeń. Słowo powołało do istnieania również człowieka - na obraz i podobieństwo Boga. Słowo Boga ma moc sprawczą. Jak powie autor listu do Hebrajczyków: "Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (Hbr 4,12). Jak doświadczyć tej przemieniającej mocy?

 

Można na przykład tak. Przeczytaj jeden rozdział wybranej księgi Pisma Świętego. Wybierz jedno zdanie.  Przepisz je najpiękniej jak potrafisz.
W pewien sposób uobecnisz tak to Słowo w czasoprzestrzeni. Tak pracowali średniowieczni skrybowie. To praca ale też pewna forma modlitwy Słowem Bożym.

Wieczór w skryptorium pomaga wejść w takie doświadczenie poprzez naukę kaligraficznego pisania piórem i atramentem. Co więcej uczymy się pisać uncjałą, czyli średniowieczną czcionką, która powstała w czasach gdy zaczęto stosować pergaminowe kodeksy zamiast papirusowych zwojów. Najstarsze zachowane teksty pisane uncjałą pochodzą z IV wieku. W ten sposób są napisane dwa wielkie kodeksy biblijne z IV wieku - Kodeks Synajski i Kodeks Watykański.

pismo2

skryptorium4mm

Stali bywalcy warsztatów postepują w nauce, ale zawsze można dołączyć i rozpocząć naukę pieknego pisania. Zapraszamy. 

Spotkania mają miejsce raz w miesiącu. nformacje o spotkaniach są przekazywane w ogłoszeniach parafialnych. 

Zawsze jest to czwartek, godz 19, sala na "starej" plebanii

Na pierwszych warsztatach uczyliśmy się pisać pojedyncze literki. Następny etap to napisanie krótkiego fragmentu z Pisma św. Pisaliśmy już też złotymi literami, malowaliśmy inicjały.

W kolejnym roku naszych spotkań uczymy się pisać teksturą, czyli czcionką gotycką

2016 Uncjala

 

Inicjal1

2017 Caritas

2017 Estera

2017 Blogoslaw