Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenie Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Akt pogodzenia się ze śmiercią

O Panie i Boże mój, z poddaniem i dobrowolnie gotów jestem przyjąć od tej chwili z rąk Twoich wszelki rodzaj śmierci, jaki się Tobie spodoba zesłać na mnie ze wszystkimi towarzyszącymi jej dolegliwościami, utrapieniami i boleściami.

Na intencję Ojca świętego dla dostąpienia odpustów:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu.,.

Za tego z nas, który pierwszy będzie powołany do wieczności:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Za dusze w czyśćcu cierpiące:
Wieczny odpoczynek....

Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenie Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa do Św. Józefa dla uproszenia dobrej śmierci

Błogosławiony święty Józefie, szczęśliwy Oblubieńcze Maryi, który zasłużyłeś sobie na godność Opiekuna Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa i tuląc Go do siebie, cieszyłeś się tu na ziemi rajem, wyjednaj mi u Boga odpuszczenie wszystkich grzechów moich i łaskę naśladowania Twych cnót, abym zawsze postępował drogą do nieba wiodącą. A jak Ty zasłużyłeś na obecność Jeżusa i Maryi przy swym łożu w godzinę śmierci i w ich objęciach szczęśliwie oddałeś duszę, tak proszę Cię, broń mnie od nieprzyjaciół duszy mojej w ostatniej chwili życia mego, abym pocieszony nadzieją zażywania wraz z Tobą chwały niebieskiej, oddał ducha, wymawiając święte imiona:
Jezus, Maryja, Józef. Amen.

Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenie Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa do Ojca Przedwiecznego

O Boże, który skazując nas na śmierć, zakryłeś przed nami jej dzień i godzinę, daj, abym w sprawiedliwości i świętości spędzając wszystkie dni życia mego, zasłużył na to, bym w miłości Twojej schodził z tego świata. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenia Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa do Pana Jezusa Chrystusa o dobrą śmierć (nowa)

O Panie Jezu, Boże dobroci, Ojcze miłosierdzia! Oto staję przed  Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym, i polecam Ci ostatnią moją go¬dzinę i to, co mnie wówczas czeka.

Gdy czas mojej śmierci zbliżać się będzie:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy droga mego życia dobiegnie już kresu:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy świadomość ma przygaśnie, zmysły ogarnie mrok i niemoc, a ludzie i rzeczy, jak we mgle rozpływać się będą:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy cierpienie okrutne bólem nasyci me ciało, wywołując jęki, łzy i ducha rozterkę:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wspomnienie grzechów duszą wstrząsać będzie na myśl o czekającym mnie sądzie Bożym:<
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy strach przed „nieznanym" i zniszczeniem ciała napełni me serce przerażeniem:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy krewni i przyjaciele, spłakani i bezradni, nade mną wzywać Cię będą:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy stanę już przed Tobą, aby usłyszeć ostateczny wyrok sprawiedliwy:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Mękę Twego konania:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Krew Twą przelaną na krzyżu:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Twe Serce otwarte dla wszystkich grzeszników:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki, Matki miłosierdzia:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Abyś w ostatniej chwili mego życia od pokus czarta, zwątpienia w Twoją miłość i zatwardziałości serca uwolnić mnie raczył:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Abyś grzechy wszystkie w chwili konania odpuścić mi raczył:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Abyś lęki śmiertelne przezwyciężyć we mnie raczył nadzieją w życie wieczne i chwalebną nagroda w niebie:br> - Wysłuchaj mnie, Jezu!

 

Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenie Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa do Pana Jezusa Chrystusa o dobrą śmierć

O Panie Jezu, Boże dobroci, Ojcze miłosierdzia! Oto stoję przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym i polecam Ci ostatnią godzinę moją i to, co mnie przy niej czeka.

Gdy nogi moje zdrętwiałe ostrzegą mnie, że droga tego życia już się kończy dla mnie:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy ręce moje drżące i skostniałe nie będą już mogły uścisnąć Ciebie ukrzyżowanego i mimowolnie upuszczę Cię na łoże boleści mojej:

Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy twarz moja blada i zsiniała wzbudzi w ota¬czających litość i przerażenie, a włosy moje śmiertelnym potem zwilżone, na głowie mojej powstawszy, zapowiadać już będą bliski mój koniec:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy uszy moje, zamykając się na zawsze na głosy ludzkie, otworzą się na usłyszenie głosu Twego, mającego wyrzec nade mną wyrok ostateczny, o losie moim na całą już wieczność stanowić mający:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wyobraźnia moja okropnymi widziadłami miotana w smutku śmiertelnym zanurzać się będzie, a wspomnieniem nieprawości moich i bo jaźnią sprawiedliwości Twojej zatrwożona z duchem ciemności, usiłującym odwrócić mnie od pocieszającego widoku miłosierdzia Twego i wtrącić mnie w przepaść rozpaczy, ostatecznie pasować się będzie:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy słabe serce moje boleściami wycieńczone, śmiercią przerażone w walce przeciw nieprzyjaciołom zbawienia omdlewać już będzie:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy już na znak nadchodzącego zniszczenia mego z oczu moich ostatnie łzy spadną, racz je przyjąć na dowód żalu serdecznego, bym skonał jako ofiara pokuty i w onej straszliwej chwili:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy krewni i przyjaciele moi wokoło mnie zebrani nad moim opłakanym stanem rozczulać się i nade mną wzywać Cię będą:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wszystkie zmysły we mnie już przygasną i cały świat zniknie przede mną, a ja w bo¬leściach śmierci i ostateczności jęczeć będę:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy ostatnie westchnienie z serca mego duszę moją z ciała wypierać już będzie, przyjmij je za wyraz świętej niecierpliwości, by co prędzej połączyć się z Tobą, i wtedy:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną.

Gdy dusza moja po raz ostatni poruszy me usta i świat ten opuści na zawsze, zostawiając ciało moje zsiniałe, zimne i bez życia, przyjmij to zniszczenie istoty mojej jako hołd złożony ode mnie Boskiemu Majestatowi Twojemu, i wtedy:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wreszcie dusza moja stanie już przed Tobą i ujrzy po raz pierwszy jasność nieśmiertel¬ną Majestatu Twego, nie odrzucaj jej od oblicza Twojego, ale racz mnie przyjąć na łono miło¬sierdzia Twego, bym chwałę Twoją wyśpiewywał wiecznie:
Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

 

Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenia Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa dla uproszenia u Boga łaski, by nie umrzeć nagłą i niespodziewaną śmiercią

Najmiłosierniejszy Panie, Jezu Chryste, przez Twoje konanie i krwawy pot Twój, przez śmierć Twoją, błagam Cię, od nagłej a niespodziewanej śmierci wybaw mnie, Panie.

Najłaskawszy Panie, Jezu Chryste, przez Twoje najokrutniejsze biczowanie i ukoronowanie, przez krzyż - gorzką mąkę Twoją i przez nieskończoną Twoją dobroć, pokornie Cię proszę, nie dozwól, bym nagłą śmiercią i bez Sakramentów świętych zeszedł z tego świata do wieczności.

Najmilszy Jezu Chryste, Panie i Boże mój, przez wszystkie boleści i dolegliwości Twoje, przez Twą Najświętszą Krew i Rany Twoje, przez Twe ostatnie na krzyżu wymówione słowa: „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego" — gorąco Cię proszę, nie zabieraj mnie zbyt wcześnie z tego świata.

Ręce Twoje, o Zbawicielu mój, uczyniły mnie i utworzyły całego. Błagam Cię przeto, nie odrzucaj mnie tak rychło od siebie: udziel mi, proszę, czasu na pokutę i dozwól, bym szczęśliwie zasnął w łasce Twojej i całym sercem Cię kochał, chwalił i błogosławił na wieki.