Pierwsza Komunia Święta

Rodzice, których dzieci mają przystąpić do I Komunii Świętej proszeni są o zgłoszenie się we wrześniu każdego roku do kancelarii parafialnej na indywidualne spotkanie z ks. Proboszczem.

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie" - tak kiedyś powiedział Pan Jezus do Apostołów. To było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych. Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieli na nowo stać się dziećmi, ale że ich serca powinny być czyste, dobre, ufne. Że powinny być pełne miłości, tak jak dzieci.

Komunia to najbardziej czcigodny sakrament, w którym sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się i jest spożywany. Dzięki niej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe sakramenty i wszystkie dzieła kościelne mają związek z Eucharystią i ku niej są ukierunkowane.


Wiara w REALNĄ OBECNOŚĆJEZUSA CHRYSTUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE jest z całą mocą wyznawana w Kościele Katolickim i Prawosławnym, ma silne udokumentowanie w Biblii i stanowi konsekwencję bycia przez Jezusa Chrystusa Bogiem w ciele ludzkim - Ducha w materii. Czasami wydaje się, że dzieci nic nie rozumieją z tych wielkich tajemnic. 
Tymczasem I Komunia Święta może się stać podstawowym i życiowo znaczącym, pierwotnym doświadczeniem Boga przez dziecko, które ukierunkuje resztę jego życia religijnego. Tak było np. w moim wypadku, między innymi dzięki Rodzicom, którzy nie obiecywali mi żadnych "złotych gór" w zamian za grzeczne zjedzenie "opłatka", dlatego czekałem przede wszystkim na Jezusa, a nie na zegarki, rowery i komputery (a ładne prezenty i tak dostałem po wszystkim, jako niespodziankę). 
Zobacz Więcej: Katechizm KKwww.opoka.org.pl