Prezbiterium

Dopiero w latach osiemdziesiątych w okna prezbiterium wstawiono witraże wg projektu ks. T. Fudryny. Stanowią one jeden z lepszych przykładów dobrego współczesnego witrażownictwa, o wyważonym kolorze i natężeniu światła.

16 czerwca 2006 odbyło się poświęcenie nowego prezbiterium w kościele.