Renowacja kościoła

Stan prac wykonanych w kościele p.w. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu w roku 2009

Na dzień dzisiejszy wykonano następujące prace w kościele: 
1. wykonano i zatwierdzono wszystkie potrzebne projekty konserwatorskie i budowlane odnośnie malowania transeptu oraz kaplic bocznych wraz z dokończeniem prezbiterium w stosownych Urzędach,
2. wykonano badania stratygraficzne w formie sond na sklepieniach naw bocznych oraz ścianach,
3. zbudowano rusztowanie w celu remontu sufitu, ścian i okien w transepcie bocznym z prawej strony ołtarza,
4. przeprowadzono prace elektryfikacyjne w nawach bocznych oraz transeptach bocznych,
5. zmodernizowano oraz założono kraty (nadbudowano) w kościele aby lepiej zabezpieczyć świątynię i umożliwić wiernym dostęp do kościoła przez cały dzień,
6. przeprowadzono prace elektryfikacyjne na plebani oraz założono trzy nowe tablice,
7. przeprowadzono generalny remont salki na starej plebani,
8. przeprowadzono remont rur spustowych oraz blacharki na dachu starej plebani,
9. przeprowadzono wymianę rur do wody w podziemiach plebani,
10. naprawiano została kaplica oraz dach zakrystii po kradzieżach blachy na wartość ok. 10.000 tys. złotych,
11. wymieniono lampy wokół kościoła na bardziej ekonomiczne,
12. wymieniono w kościele 138 żarówki w żyrandolach na energooszczędne.

Obecnie w realizacji są następujące remonty:
1. naprawy murarskie i malowanie sufitu wg wskazań Konserwatora Zabytków i za akceptacją Służb Kurialnych, naprawa okien (tj. uszczelnianie, wymiana pękniętych szyb, naprawiane są całe ożebrowanie kamienne i betonowe okien) naprawa ścian, uzupełnianie ubytków spoin, tam gdzie trzeba - przemalowanie ścian i spoin itd.,
2. czyszczona i naprawiana jest kamieniarka w prezbiterium, transepcie oraz kaplicach bocznych obok ołtarza,
3. sporządzany jest projekt instalacji odgromnienia kościoła,
4. sporządzony jest projekt malowania bocznych naw kościoła,
5. kończony jest boczny ołtarz poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

opracował:
ks. Krzysztof Bucyk
/proboszcz/