Renowacja kościoła

Stan prac wykonanych w kościele p.w. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu w roku 2005

Zgodnie z Umową z Art. Remo zatwierdzoną w pierwszej kolejności przez Radę Domu p.w. Św. Michała, następnie przez Ks. Inspektora oraz przez Przełożonych Wyższych z Rzymu oraz Kurię Metropolitalną we Wrocławiu informuję, że na dzień dzisiejszy wykonano następujące prace w kościele: 
1. wykonano i zatwierdzono wszystkie potrzebne projekty konserwatorskie i budowlane w stosownych Urzędach
2. rozebrano stare - dotychczasowe wyposażenie prezbiterium, tj. ołtarz główny i soborowy
3. zdjęto starą, popękaną z czasów wojny posadzkę
4. usunięto gruzowisko jakie istniało pod posadzką, grubości około 1,5 do 2 metrów ( wywieziono 11 dużych wywrotek gruzu)
5. przeprowadzono prace: archeologiczne, wiercenia geologiczne nakazane przez Konserwatora Zabytków
6. wykonano nową konstrukcję zbrojeniową
7. wylano nowe płyty betonowe pod nową posadzkę (dwie warstwy + izolacje)
8. założono kanały pod infrastrukturę nowego nagłośnienia i oświetlenia
9. zbudowano w całym prezbiterium rusztowanie rurowe w celu remontu sufitu, ścian i okien
10. przeprowadzono naprawy murarskie sufitu, wymalowano sufit wg wskazań Konsultanta Miejskiego Konserwatora Zabytków i za akceptacją Służb Kurialnych, naprawiono okna, tj. uszczelniono witraże, naprawiono całe ożebrowanie kamienne i betonowe okien, naprawiono ściany wewnątrz prezbiterium, uzupełniono ubytki spoin, tam gdzie była konieczność dokonano przemalowań ścian i spoin itd.
11. oczyszczono i naprawiono kamieniarkę w całym prezbiterium
12. położono nową marmurową posadzkę w całym prezbiterium
13. rozebrano rusztowania rurowe
14. przeprowadzono remont korytarza z prezbiterium do zakrystii, tj. zerwano stare popękane i krzywe posadzki oraz schody, wylano nowe schody... założono nową posadzkę
15. przeprowadzono oczyszczenie figur z prezbiterium oraz ich konserwacje i ponownie je zamontowano
16. przeprowadzono prace elektryfikacyjne w zakrystii i prezbiterium
17. założono nowe nagłośnienie w prezbiterium
18. dokończono prace związane z górnym dachem, tj. z odbudowano już wieżyczkę - sygnaturkę na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem
19. uporządkowano podziemia-piwnice kościoła, wprawiono nowe metalowe drzwi (3 sztuki)
opracował:
ks. Józef Kawalec
/proboszcz/