Organy w kościele św. Michała Archanioła

      Obecny instrument, wybudowany w 1973 roku, jest dziełem warszawskiej firmy organowej A. Biernacka - Grandys. Warto zwrócić uwagę na to, iż jest to jeden z ostatnich "biernackich" zbudowanych przed sprzedaniem tej słynnej firmy Truszczyńskiemu.
      Organy posiadaja 45 głosów i w swej koncepcji dyspozycyjnej są organami uniwersalnymi, eklektycznymi. Jednak ze względu na brzmienie, intonacje reprezentują one jeszcze estetykę romantyczną (widać istniało przywiązanie firmy do dawnej tradycji i tamtych czasów - do czasów jej największego rozkwitu i prosperity. Nawiasem mówiąc: bardzo dobrze! właśnie taka stylistyka najlepiej prezentuje się w neogotyckim wnętrzu naszego kościoła).
      Instrument posiada trakturę elektro-pneumatyczną gry i elektryczną rejestracji. W 1993 roku wrocławska firma Chrobak & Synowie dokonała generalnego remontu organów i przebudowała instalację stołu gry, montując niezwykle drogi system elektronicznej pamięci typu "Setzer" (ze 100 wolnymi kombinacjami, 100 możliwościami zaprogramowania Crescenda (!- niespotykane), 100 możliwościami zaprogramowania tzw. automatu pedałowego i innymi udogodnieniami dla grającego).
      Cały instrument został podzielony na cztery zespoły brzmieniowe obsługiwane przez trzy klawiatury ręczne (manuały) i klawiaturę nożną (pedał).
      Zespół manuału głównego (pierwszego) posiada 13 głosów i umieszczony jest w centralnej części instrumentu. Zespół manuału drugiego, quasi-pozytywu, posiada głosów 10 i jest umieszczony przy południowej ścianie nawy. Naprzeciw niego umieszczono w szafie ekspresyjnej z żaluzją zespół manuału trzeciego posiadającego 13 głosów. Zespół pedału (o 9 głosach) w większej części umieszczono w centrum, przy zespole manuału głównego, a największe piszczałki ustawiono za wszystkimi sekcjami, kondygnację niżej, przy ścianie zachodniej kościoła.
      Wszystkie sekcje pod względem dyspozycyjnym zostały pomyślane w taki sposób, aby zawierały standardowe układy brzmieniowe potrzebne w realizacji literatury różnych epok. Wszystkie posiadają tzw. piramidę pryncypałową, głosy fletowe do 4' (a w III do 2') jak również w każdej sekcji znajduje się głos smyczkujący 8'. Dodatkowo możliwości brzmieniowe instrumentu rozszerzają liczne kopulacje oktawowe w dół i w górę (precyzyjnie określone przy podanej dyspozycji).
      Trzeba wspomnieć, że opisywane organy są uznawane za dzieło dobrej jakości i wysokiej wartości. Obok organów katedralnych, kościoła Imienia Jezus i kościoła Opatrzności Bożej są najlepszymi organami koncertowymi we Wrocławiu. Jednak gwoli prawdy muszę napisać, iż niestety organy nie posiadają szafy, co wpływa ujemnie na ich brzmienie (niestety taka był moda budowania w latach 70.). Obecnie pilną rzeczą jest dla nich remont (przede wszystkim czyszczenie traktury gry i przepchanie roztrąbów głosów języczkowych).
      Poza tym obecne organy są instrumentem wysoce za małym do tak ogromnego wnętrza, jakim jest kościół św. Michała Archanioła, gdzie powinien stać instrument około dwa razy większy. Szczególnie odczuwa się brak porządnego brzmienia pedału - brakuje głosu pryncypałowego szesnastostopowego. Pomimo wszystko General Tutti obecnie brzmi wyjątkowo wątle i rozmycie, w związku z czym miejmy nadzieję, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości nasze organy zostaną rozbudowane do przynajmniej 70 - 80 głosów. Niewątpliwie taka potrzeba istnieje, a i dla miasta byłaby to również korzyść, bowiem obecnie we Wrocławiu w ogóle nie posiadamy dużych instrumentów koncertowych (pomijając organy archikatedralne).

kliknij
głos szałamają 4' (I)
- rzadko spotykane
Kontuar
Miech I man. i pedału
 
Piszczałki gemshornu 8'
i gamby 8' (I)
Piszczałki ma. I
Piszczałki pryncypału 16' (I)


 

Dyspozycja organów
Manuał I
Manuał II
Manuał III Echo
Pedał
Pryncypał 16'
Pryncypał 8'
Burdon 8'
Gemshorn 8'
Gamba 8'
Oktawa 4'
Flet rurkowy 4'
Super Oktawa 2'
Mixtura V (2')
Kornet III
Szarf IV 
Trąbka 8'
Szałamaja 4'

II/I
III/I
I/I Super 
II/I Super
II/I Sub 
Pryncypał fletowy 8'
Flet kryty 8'
Salicet 8'
Kwintadena 8'
Praestant 4'
Flet minor 4'
Nasard 2 2/3'
Pryncypał 2'
Acuta III 
Krumhorn 8'

III/II
II/II Super
II/II Sub 
Burdon 16'
Pryncypał 8'
Flet major 8'
Dolce 8'
Vox celestis 8'
Pryncypał 4'
Róg nocny 4'
Flet leśny 2'
Tercja 1 3/5'
Kwinta 1 1/3'
Mixtura IV (2 2/3')
Cymbel III 
Obój 8'
Kontrabas 16'
Violonbas 16'
Subbas 16'
Oktawbas 8'
Fletbas 8'
Chorałbas 4'
Mixtura IV (4')
Puzon 16'
Bombard 8'

I/P
II/P
III/P
I/P Super
III/P Super 
Organy posiadają 3376 piszczałek 

Rezonatory puzonu 16' (P)
i piszczałki 16' (P)
Roztrąby bombardu 8' (P)
Roztrąby puzonu 16'
(druga kondygnacja)
 
Sekcja man. I.
na pierwszym planie
trąbka 8'
Sekcja man. II
Sekcja man. III
w szafie ekspresyjnej
 
Trąbka 8'
Wnętrze szafy ekspresyjnej.
Na pierwszym planie obój 8'
Zdjęcie w kierunku
sekcji II man.
Po prawej widoczna
mikstura IV (P)


 

Urządzenia dodatkowe:

Tremulant II, Tremulant III, żaluzja III manuału, Crescendo (razy 100), 100 (10x10) wolnych kombinacji. Diodowe wskażniki uchylenia żaluzji (0-5) i crescendo (1-10).
Pistony nad pedałem: CR(escendo), W(olne)K(ombinacje), R(ęczne), K(asownik), P(iano), F(orte), T(utti), G(eneralne)T(utti). Pistony pod I manuałem: Z(Setzer), przyciski wolnych komb. 1-10, +R, K, R, WK, P, F, T, GT, A(utomat)P(edału) (razy 100), CR, W(yłącznik wybranych)J(ęzyków). 
Pistony nad III manuałem: przyciski wolnych komb. A-J, przyciski wyłączające poszczególne gł. językowe.


Opracował: Tomasz Kmita