Rok miłosierdzia (8.12.2015-20.11.2016)

Misericordiae vultus (Bulla o nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia)
Dives in misericordia, Jan Paweł II, 1980r.
Dzienniczek św.Siostry Faustyny

Uczynki miłosierdzia względem duszy:
Grzeszących upominać.
Nieumiejętnych pouczać.
Wątpiącym dobrze radzić.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.
Uczynki miłosierdzia względem ciała:
Głodnych nakarmić.
Spragnionych napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w domu przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych pogrzebać.

- Powierzmy się Bogu miłosiernemu i litościwemu - katecheza papieża Franciszka (audiencja generalna 13.01.2015)
Miłosierdzie w Starym Testamencie (ks.A.Sekściński)
- Wychowawcy i miłosierdzieks.Marek Dziewiecki
- Nadzwyczajny Rok Święty, bp.Grzegorz Ryś, dwa nauczania)