Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Historia Madonna Passawska Madonna Turyńska Kult w Polsce Formy czci

Matka Boska Wspomożenia Wiernych [wikipedia]

Madonna Passawska
   Pierwszym obrazem Matki Bożej, czczonym pod imieniem Wspomożenia Wiernych, była kopia obrazu Łukasza Cranacha Starszego.
Orginał został namalowany po roku 1537 dla elektora saskiego, Jerzego I w Dreźnie a w 1617 ofiarowany biskupowi Passawy i Strasburga.
   W 1622 została wykonana wierna kopia orginału, dla której dziekan katedy passawskiej wzniósł najpierw kaplicę a później świątynię. Obraz zasłynął cudami. 
   Po zwycięstwie Jana Sobieskiego pod Wiedniem (1683) sława obrazu wzrosła tak, że powstało tam głośne na całe Niemcy sanktuarium. Wizerunek Matki Bożej Pasawskiej rozpowszechniał się po świecie. W samej diecezji pasawskiej insbruckiej powstało ok. 220 miejsc, w których czczono kopię obrazu Cranacha.
Jan Sobieski sprowadził także do Warszawy figurę Matki Bożej z Pasawy (kopia obrazu cudownego) i umieścił ją w centralnym miejscu stolicy, na Krakowskim Przedmieściu, gdzie stoi dziś.
Jedna z XVII wiecznych kopii Madonny Passawskiej znajduje się we Wrocławiu w kościele uniwersyteckim.


   Orginalny obraz Cranacha znaduje się W sanktuarium w Innsbrucku. W roku 1657 wystawiono tu kościół ku czci Wspomożycielki, jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie wojny 30-letniej (1618-1648). W Niemczech aż 15 jego kopii zasłynęło również łaskami.

Obraz Matki Bożej, Pasawskiej Wspomożycielki, nie był jednak jedynym. Powstało wiele innych. Wszystkie jednak miały ten sam charakter: zostały wzniesione jako wotum dziękczynne za odniesione zwycięstwo wojenne, gdy się ważyły losy Kościoła albo poszczególnych narodów. Do najgłośniejszych sanktuariów z tego czasu należą: Passau, Monachium i katedra w Amalfi (gdzie św. Alfons Liguori wygłaszał swoje kazania w 1756 roku). Wśród 

Na podstawie: Rumiawikipedia


Zobacz więcej (Brewiarz)