Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Historia Madonna Passawska Madonna Turyńska Kult w Polsce Formy czci
Kult w Polsce
   Na dawnych obrazach M. B. z Kalwarii Zebrzydowskiej można wyczytać napis: Calvaria Zebrzydoviana - Auxilium Christianorum (Kalwaria Zebrzydowska - Wspomożenie Wiernych). We Wrocławiu na Książu spotykamy obraz „Madonny Płaszcza” - stary obraz Wspomożycielki w typie jaki często spotykany w dawnych wiekach: Maryja okrywa płaszczem opieki tłum swoich czcicieli. 

W Polsce kult Matki Bożej Wspomożycielki szedł dwoma nurtami: 
- z Austrii i Niemiec, jako Madonna Passwska (Matka Boża Zwycięska) - kopie obrazu Cranacha pojawiły się przede wszystkim na Śląsku: we Wrocławiu - kościół jezuitów (1694), w Sosnowicy (1729), w Złotogłowiu koło Nysy itd.; obraz ten rozpowszechniały również bractwa M.B.Wspomożycielki w Lublinie, Kaliszu, Łucku.
- przez duchowych synów i córki św. Jana Bosko, jako Matka Boża Turyńska - w roku 1898 Salezjanie przychodzą do Oświęcimia a w 1907 powstaje pierwsza wierna kopia obrazu turyńskiego w Oświęcimiu, skąd rozchodzą się kolejne kopie po całej Polsce.

   Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Matki Bożej Wspomożycielki był jego następca na stolicy prymasowskiej, kardynał Stefan Wyszyński. Dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej (5.09.1958) prośbę o zaprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w ten sposób potwierdzić, że naród polski nie tylko wyróżnia się wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale może też wymienić wiele dat, w której doznał Jej szczególniejszej opieki. Tytuł ten więc stanowi zarówno hołd wdzięczności dla Maryi jako szczególnej patronki i opiekunki narodu polskiego, jak i zachęcę do tym większej miłości i ufności ku Niej.
   Istniało także w Polsce arcybractwo Matki Bożej Wspomożycielki. O. Honorat Koźmiński założył pod patronatem Wspomożycielki Wiernych nową rodzinę zakonną: Imienia Jezus. 

Opracowanie: parafia w Rumi


Zobacz więcej (Brewiarz)