Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Historia Madonna Passawska Madonna Turyńska Kult w Polsce Formy czci

Wielki obraz Wspomożycielki [Turyn]

Madonna Turyńska (Madonna św. Jana Bosko)
   Św. Jan Bosko (1815-1888) rozpoczyna nową historię kultu Matki Bożej Wspomożycielki, przywracając jego pierwotne, szerokie znaczenie. On też ustala typ „własny” wizerunku Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, który ludzie nazwali „Madonną św. Jana Bosko”.
   Wielki obraz Wspomożycielki w Turynie wymalował, na zamówienie św. Jana Bosko, artysta Tomasz Lorenzone w roku 1867. Obraz turyński należy do największych w ikonografii wśród obrazów ołtarzowych. Liczy bowiem 8 m wysokości i 4 m szerokości. Obraz przedstawia Maryję jako królową, w sukni czerwonej, w płaszczu niebieskim z koroną na głowie, nad którą jest korona druga z 12 gwiazd. Maryja na lewej ręce trzyma Boże Dziecię w zielonej sukience i w koronie, które trzyma obie ręce rozłożone, wyciągnięte jak na powitanie. W prawej dłoni trzyma Matka Boża szczerozłote berło, dar sługi Bożego, księcia Augusta Czartoryskiego. Nad Maryją unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. Dookoła w górze wieniec aniołów a poniżej 12 Apostołów. W tyle tło stanowi wzgórze Superga ze znanym sanktuarium Matki Bożej, do którego św. Jan Bosko w latach swojej młodości nieraz podążał, a u stóp wzgórza widnieje bazylika Maryi Wspomożycielki w swojej budowie pierwotnej z jedną kopułą i dwoma wieżyczkami. Ramę potężnego obrazu stanowi obramowanie z barwnych marmurów i lamp wiecznych.
   Na ścianach bazyliki Matki Bożej Wspomożenia, tenże artysta miał umieścić jako uzupełnienie dla obrazu: bitwę pod Lepanto, bitwę pod Wiedniem i uwolnienie papieża Piusa VII z niewoli Napoleona. 

   Sam ks. Bosko opisuje go w ten sposób: "Dziewica znajduje się w morzu światła i dostojeństwa. Jest otoczona zastępem Aniołów, którzy oddają Jej pokłon jako swojej Królowej. W prawicy trzyma berło, które jest symbolem Jej władzy. W lewej ręce trzyma Dziecię z otwartymi rękami - udzielające swoich łask i swego miłosierdzia temu, kto się ucieka do czcigodnej Jego Rodzicielki.
Wokół i poniżej znajdują się święci Apostołowie i Ewangeliści. Ci, będąc w słodkiej ekstazie, prawie że wypowiadając: “Regina Apostolorum, ora pro nobis”, ze zdumieniem wpatrują się w Świętą Dziewicę.
W głębi obrazu przedstawione jest miasto Turyn z Sanktuarium na Valdocco na pierwszym planie, w tle - Superga.
"

Niezwykłe łaski zaczęły się dziać jeszcze za życia św. Jana Bosko. Najczęściej w kopiach przedstawia się samą Matkę Bożą w płaszczu królewskim, z koroną na głowie i berłem w ręku dla podkreślenia, że w planach Bożych Maryja jest jakby regentką Bożą, która w imieniu Chrystusa sprawuje rządy na ziemi. To przedstawienie nazwywa się zwykle „Madonną św. Jana Bosko”
   Jan Bosko żył w niespokojnych czasach, wręcz groźnych dla Kościoła i widział w kulcie Matki Bożej Wspomożycielki krzyk zagrożonego ludu o ratunek do Tej, która tak skutecznie odpierała dotąd wszelkie ataki nieprzyjaciela. Jan Bosko widział w tym wezwaniu jakby mobilizacje wszystkich sił „synów światłości” do walki z „synami ciemności” pod sztandarem Maryi. Nie zacieśniał jednak kultu Wspomożycielki do walki orężnej, bo zdawał sobie dobrze sprawę, że walka toczy się nie tylko na wielkich frontach, ale także o każdą duszę nieśmiertelną. Za jego czasów szczególnie akcentowano naukę teologów o Maryji jako pośredniczce łaski i szafarce Bożych darów. Propagowali ją gorąco wiek przedtem: św. Alfons Liguori (+ 1787) i św. Ludwik Maria Grignon de Mondffort (+ 1706). Św. Jan Bosko popierał tą naukę i święcie wierzył, że nie ma ani jednej łaski, która by nie przeszła przez ręce Maryi. Cokolwiek więc chcemy od Pana Boga otrzymać, możemy otrzymać za pośrednictwem naszej Wspomożycielki.
   W roku 1868 odbył się akt konsekracji Kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w Turynie, wystawionego przez św. Jana Bosko. W roku 1903 obraz Matki Bożej zostaje uroczyście koronowany koronami papieskimi 
   Św. Jan Bosko Matkę Bożą Wspomożycielkę ustanowił główną Patronką wszystkich swoich dzieł. Założył też zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 

Na podstawie: RumiaDon Bosco-Torino


Zobacz więcej (Brewiarz)