Księża Salezjanie

Posługę duszpasterską w parafii pełnią księża Salezjanie (Towarzystwo Salezjańskie). Przybyli oni tu w 1947 roku (z ks. Alojzym Lądwikiem na czele) by rozpocząć dzieło ratowania zniszczonego i przeznaczonego do rozbiórki zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła. W ciągu przeszło 60 lat pracowało tu wielu kapłanów. Obecnie posługę pełnią:


ks. Bolesław Kaźmierczak
/proboszcz i dyrektor domu/
 • urodzony 01.10.1958r. we Wrocławiu
 • nowicjat w Kopcu (1977/78)
 • pierwsze śluby zakonne (20.08.1978)
 • studia filozoficzne i teologiczne w WSDTS w Krakowie (1978-1985)
 • święcenia kapłańskie w Krakowie (19.06.1985)
Placówki:
 • 1985-1988 - Wrocław, par.św.Michała, katecheta, opiekun Służby Liturgicznej
 • 1988-1993 - Poznań, par.św.Jana Bosko, katecheta, duszpasterz młodzieży, 1990-93 Duszpasterz Akademicki
 • 1993-2004 - Wrocław, par.Chrystusa Króla, katecheta, duszpasterz młodzieży, 
                   od 1994 proboszcz, od 2000 dyrektor domu zakonnego
 • 2004-2010 - Inspektor
 • 2010-2014 - Wrocław, par. Chrystusa Króla, dyrektor domu zakonnego
 • Od 1.08.2014 - Wrocław, proboszcz par.św. Michała i dyrektor domu zakonnego

ks. Jan Gondro
 • urodzony 8.12.1946 roku w Nowej Wsi (diecezja częstochowska)
 • studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, zakończone w 1972 roku
 • święcenia kapłańskie z rąk ks.bpa Albina Małysiaka 9.06.1972 roku w Krakowie
 • studia w zakresie teologii pastoralnej na PWT w Krakowie (praca u ks.kard. F.Macharskiego, 1974r.)
 • studia w specjalistyczne w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1974 - 1977, zakończone licencjatem i magisterium u ks. prof. M.Majewskiego
 • studia podyplomowe z zakresu organizacji i nauczania w Wyższej Szkole Edukacji  we Wrocławiu (2001r.)
Placówki:
 • 1972 - 1974 - Kraków Św. Stanisława Kostki
 • 1974 - 1977 - Lublin KUL
 • 1977 - 1979 - Lubin, katecheta szkół średnich
 • 1979 - 1983 - Poznań par.św.Jana Bosko, duszpasterz akademicki, odpowiedzialny za pracę z młodzieżą w prowincji
 • 1983 - 1992 - Poznań par.św.Jana Bosko, dyrektor i proboszcz parafii
 •               budowniczy kościoła św. Jana Bosko w Poznaniu /konsekracja kościoła w 1988/
                budowniczy domu młodzieżowego w Poznaniu /otwarcie akademika 1991/
 • 1992 - 1996 - Środa Śląska - delegat krajowy i inspektorialny Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich
 • 1996 - 2005 - Wrocław, par.św.Michała, dyrektor domu, krajowy i inspektorialny delegat SWS, delegat lokalny SWS
 • od 1998 roku - organizator Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego we Wrocławiu
 • od 1999 roku - dyrektor Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im. Św. Edyty Stein we Wrocławiu


ks. Franciszek Szaniawski
 • urodzony 31.10.1941 Łazy, powiat Łuków, woj. Lubelskie
 • wyświęcony 19.06.1971 - Kraków, przez ks.bp. Juliana Groblickiego
Placówki:
 • 1971 - 1982 - Poznań-Winogrady - katecheta szkół podstawowych
 • 1982 - 1984 - Lubin (Stary Lubin) - katecheta
 • 1984 - 1993 - Siedlce - proboszcz
 • 1993 - 1994 - Lubin parafia MB Częstochowskiej - katecheta szkół średnich
 • 1994 - 1995 - Lubin parafia NSPJ - ekonom na 2 domy
 • 1995 - 1998 - Chocianów - duszpasterz punktów filialnych - Nowa Kużnia, Pasternik
 • 1998 - 2007 - Grabowno Wielkie - proboszcz
 • od 01.09.2007 - Wrocław parafia św. Michała - duszpasterz

ks. Marian Szaniawski
 • urodzony 12.08.1943 r. w Łazach Kol.
 • I-wsze śluby 15.08.1960 r. w Kopcu
 • święcenia kapłańskie przyjął 9.06.1972 r. w Krakowie

ks. Sylwester Pacierpnik
 • urodzony 8.07.1958 roku w Dzierżoniowie
 • studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, zakończone 1985 roku
 • Święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Albina Małysiaka 19.06.1985 rok w Krakowie.
 • studia w zakresie teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca u ks. dr J.Wilka)
Placówki:
 • 1985 - 1990 - Środa Śląska, parafia pw. św. Andrzeja
 • 1990 - 1993 - Sosnowiec, parafia św. Rafała Kalinowskiego
 • 1993 - 1995 - Chocianów, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
 • 1995 - 2001 - Poznań, parafia pw. św. Jana Bosko
 • 2001 - 2004 - Wrocław, wspólnota salezjańska
 • 2004 - 2013 - Wrocław, parafia pw. Chrystusa Króla
 • 2013 - 2017 - Wrocław, par.św.Michała Archanioła, wikariusz i delegat lokalny ds. Salezjanów Współpracowników

ks. Paweł Druszcz
 •  
Placówki:
 •  

ks. Jerzy Gonta
 •  
Placówki:
 •  

ks. Dariusz Kowalczyk (duszpasterz akademicki)
 •  
Placówki:
 •  

ks. Zdzisław Gorczewski
 •  
Placówki:
 •