60 lat posługi salezjanów w parafii

Eucharystia jubileuszowa
(29.09.2007)
Razem z jubileuszem obecności salezjanów w parafii, świętowany był jubileusz 50 lat posługi apostoskiej ks.bpa. Adama Śmigielskiego
W 60 rocznicę rozpoczęcia pracy Salezjanów Księdza Bosko dla wspólnoty parafii p.w.św. Michała Archanioła wdzięczni Salezjanom za prowadzenie do Boga i odbudowę świątyni. Parafianie