Misje Prafialne - Droga Krzyżowa

Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym, co człowiek zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych - nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakoby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka, wypełnienie do końca mesjańskiego programu, który kiedyś Chrystus sformułował w synagodze w Nazarecie (por. Łk. 4, 18-21), a potem powtórzył wobec wysłanników Jana Chrzciciela (por. Łk. 7, 20-23).


Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, 
Kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi. 
(A. Mickiewicz)

Nie musisz kończyć na krzyżu, bo urodziłeś się ukrzyżowany. 
(Emil Cioran - Zeszyty 1957 - 1972)Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona.
(A.Mickiewicz)

Człowiek wielkiego serca nie może mijać się z Kalwarią.
(C. K. Norwid)