Parafia p.w. św. Michała Archanioła

Początki
    Historia parafii sięga XII wieku, kiedy to Piotr Włostowicz ufundował pierwszy kościół dla ludności zamieszkującej przedmieście Wrocławia zwane Ołbinem. Kościół został włączony do pobliskiego opactwa benedyktyńskiego, które z czasem zajęli Norbertanie.
    Z biegiem lat opactwo św. Wincentego stało się potężnym ośrodkiem życia religijnego, kulturalnego i społecznego. W XVI w. było silnym bastionem katolicyzmu wobec szerzącej się nauki Lutra. Jednakże w 1529 r. Rada Miejska zdominowana przez protestantów zdecydowała o jego zburzeniu, pod pretekstem oblężenia tureckiego. W efekcie większa część mieszkańców przeszła na protestantyzm a dla niewielkiej grupy katolików zbudowano mały drewniany kościółek. Katolicką parafię i kościół odbudowano w drugiej połowie XVII w.
    W XIX w., pomimo sekularyzacji, liczba parafian sięgała 6000. W tej sytuacji ówczesny arcybiskup Henryk Forster podjął decyzję o wybudowaniu nowego kościoła parafialnego. Jego konsekracja miała miejsce 8 listopada 1871r.