Darmowe porady prawne w parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu ul. B. Prusa


W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na wyjaśnienie skomplikowanych problemów prawnych radcy prawni z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym proponują skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 16.30, a 18.00 w budynku Kancelarii Parafialnej.

W ramach spotkań będzie możliwość:
- skonsultowania spraw z obszaru prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy;
- uzyskania pomocy w prowadzeniu postępowań sądowych w tym zakresie.
Osoby zainteresowane - przed skorzystaniem z porady - prosimy o zapoznanie się z regulaminem darmowych porad prawnych oraz o zapisanie się na listę chętnych dostępną w Kancelarii Parafialnej. Na spotkanie prosimy również zabrać ze sobą dokumenty związane z daną  sprawą. 

Pierwsze spotkanie z prawnikiem w ramach bezpłatnych porad prawnych będzie możliwe w dniu 4 grudnia 2017 roku.
Regulamin bezpłatnych porad prawnych jest poniżej oraz do wglądu w pomieszczeniach Kancelarii Parafialnej.

 

Regulamin darmowych porad prawnych

  1. Porady prawne w parafii są prowadzone nieodpłatnie.
  2. Porady odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 16.30 do 18.00 (termin może ulec zmianie).
  3. Z porad mogą korzystać jedynie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogące kwalifikować się do całkowitego lub też częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w zakresie ewentualnych spraw prowadzonych przed sądem cywilnym, w tym w szczególności osoby należące do tutejszej parafii.
  4. Warunkiem skorzystania z porady jest zapoznanie z niniejszym regulaminem oraz zapisanie się na listę dostępną w Kancelarii Parafialnej.
  5. Porady mają charakter w większości ustny. W czasie porad prawnych istnieje jedynie możliwość sporządzenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Inne pisma nie będą sporządzane i sprawdzane, chyba że istnieje konieczność ich wniesienia wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.
  6. Nie udziela się porad dotyczących osób trzecich bez ich wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie.
  7. Wszelkie dokumenty mogą być pozostawiane do wglądu jedynie w formie kserokopii i przekazywane bezpośrednio do rąk udzielającego porad.
  8. Udzielane porady dotyczą wyłącznie kwestii prawnych. Nie udzielamy porad dotyczących kwestii osobistych.
  9. W przypadku, gdy istnieje konieczność sporządzenia pisma, reprezentacji w postępowaniu sądowym, analizy dużej ilości dokumentów, poświęcenia czasu poza spotkaniem w Poradni, a Sąd nie zwolnił danej osoby choćby częściowo od kosztów sądowych oraz nie przyznał jej pełnomocnika z urzędu, jest możliwość odpłatnego skorzystania z porad (kwota takiej porady będzie uzgadniana indywidualnie z zainteresowanym).