Biblioteka parafialna


Biblioteka została założona w 1984 roku z inicjatywy członków Ruchu Światło Życie i za aprobatą ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Kubery. Początkowo biblioteka mieściła się na zapleczu salki Duszpasterstwa Akademickiego "Horeb" a pierwszy księgozbiór (około 400 woluminów) został przekazany bibliotece przez studentów.

Obecnie biblioteka mieści się w budynku starej plebanii przy ulicy B. Prusa 78 (dzwonek przy drzwiach wejściowych do budynku). Czytelników zapraszamy w ciągu roku we wtorki od godziny 10 do 12 i w pierwsze niedziele miesiąca od 18 do 20:30 (w czasie wakacji biblioteka nieczynna). 

Księgozbiór liczy około 6 tysięcy woluminów. Są to książki o zróżnicowanej tematyce, przekazane bibliotece w przeważającej części jako dar przez parafian, księży salezjanów i przyjaciół z innych parafii. Z biblioteki korzystają parafianie a także osoby z poza parafii. 

Biblioteka dysponuje katalogiem komputerowym, dzięki któremu łatwiej znaleźć książkę na interesujący czytelnika temat (poniżej zamieszczamy działy klasyfikacji księgozbioru). Może także udostępnić czytelnikom pliki katalogu w formacie OpenOffice Calc (rozszerzenie .ods), które umożliwiają wielofunkcyjne wyszukiwanie książek na własnym komputerze. 
Poniżej przedstawiono uproszczoną, internetową wersję katalogu dostępnych książek:

  1. SPIS DZIAŁÓW w którym można wyszukać wybraną tematykę i przyporządkowany jej numer podany w kolumnach D1 i D2 w katalogu głównym.
  2. KATALOG wg AUTORÓW - wyszukiwanie książek wg uszeregowanych alfabetycznie nazwisk autorów.
  3. KATALOG wg TYTUŁÓW - wyszukiwanie książek wg uszeregowanych alfabetycznie tytułów książek.

Dla ułatwienia dodano jeszcze dwa podkatalogi:
   4. ŚWIĘCI - książki o świętych, błogosławionych i sługach Bożych lub ich autorstwa, uszeregowane alfabetycznie wg. ich imion.
   5. INNE BIOGRAFIE - książki o innych znanych ludziach.

ZAPRASZAMY!