Koło Radia Maryja

Opiekun duchowy: ks. Jan Gondro

   Działalność Koła Radia Maryja przy naszej parafii rozpoczęła się pielgrzymką na Jasną Górę do Sanktuarium Królowej Polski w lipcu 2002 roku. W powstanie grupy zaangażowali się wierni z czterech parafii, stąd pełna nazwa to Międzyparafialne Koło Radia Maryja. Uzyskaliśmy pozwolenie na działalność od ówczesnego proboszcza ks. Józefa Kawalca. Zostaliśmy też zarejestrowani i przyjęci do toruńskiej rozgłośni przez ojca Tadeusza Ryzyka, dyrektora radia Maryja.

  Nasza działalność to "modlitwa i czyn" polegającce na ewangelizacji i rozmodleniu parafian, szczególnie w adorowaniu Jezusa Eucharystycznego. Każda pierwsza sobota miesiąca poświęcona jest Niepokalanemu Sercu Maryi. O godzinie ósmej ksiądz sprawuje Mszę Świętą w tej intencji, następnie prowadzimy adorację i różaniec fatimski jako wynagrodzenie za grzechy i zniewagi narodu polskiego. Przywiązujemy do tego ogromną wagę, gdyż jest to spuścizna po nieodżałowanym Ojcu Świętym Janie Pawle II zawarta w jego testamencie, którą kultywujemy. Prowadzimy również adorację w pierwszą niedzielę miesiąca. Prócz tego w ostatni piątek każdego miesiąca jest zamawiana u Msza Święta o godzinie osiemnastej, a następnie spotkanie formacyjne z dyskusją na bieżące tematy.

  Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie modlitwą i ofiarą rozgłośni toruńskiej i wszystkich dzieł przy niej powstałych. Bierzemy również udział w pielgrzymkach ogólnopolskich, które są organizowane trzy razy w roku. Latem jedziemy do naszej Matki na Jasną Górę wypraszając potrzebne łaski dla Ojczyzny, Kościoła i Radia. Jesienią zbieramy się w sanktuarium Świętej Rodziny, w bazylice świętego Józefa w Kaliszu modląc się za nasze rodziny i o życie nienarodzonych. W grudniu świętujemy kolejną rocznicę powstania radia Maryja w Toruniu. Są to modlitwy dziękczynne. Dodatkowo w maju pielgrzymujemy po różnych sanktuariach maryjnych i nie tylko. W tych wyjazdach odwiedzamy miejscowości i obiekty historyczne związane z historią Polski. Edukujemy naszych pielgrzymów przekazując fakty historyczne, a także ożywiamy patriotyzm śpiewając pieśni patriotyczne i recytując utwory naszych wieszczów.
  Zapraszamy wszystkich do współpracy, szczególnie młodzież i nasze dzieci proponując im utworzenie koła młodzieżowego czy też podwórkowego koła różańcowego dzieci.

Maria Rusztyn