Salezjanie Współpracownicy i Współpracownice

Formacyjna wspólnota Rodziny Salezjańskiej

Spotkania: drugą niedzielę miesiąca o godzinie 15:30 w salce na "starej" plebani.

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej. Wspólnie z Towarzystwem Świętego Franciszka Salezego, Instytutem Córek Maryi Wspomożycielki i innymi urzędowo uznanymi grupami, jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego, i jest współodpowiedzialne za żywotność programu księdza Bosko w Kościele i na świecie.

   Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie. Żyje w szczególnej relacji jedności z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, które z woli Założyciela, ma w Rodzinie szczególną rolę odpowiedzialności. (art. 5 "Program Życia Apostolskiego - STATUT") 

   W naszej parafii stowarzyszenie stanowi 25 osobowa wspólnota. Są to ludzie żyjący duchem świętego Jana Bosko. Ich formacja apostolska ukierunkowana jest przede wszystkim na dzieci i młodzież. Obiady, wigilie i śniadania wielkanocne dla potrzebujących dzieci, zimowiska, loterie fantowe, to tylko niektóre z inicjatyw podejmowanych dla dobra dzieci i młodzieży.
Delegatem lokalnym mianowanym przez ks. Inspektora jest ks. Jan Gondro.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.sws.salezjanie.pl/