Zbudujmy studnię. Dlaczego?

Studnia Dlaczego? Gdzie? Jak? Zdjęcia i filmy z Czadu Studnie św.Michała

Dlaczego? Bo mamy rok szczególnych jubileuszy i okazji:

1050 rocznica Chrztu Polski - a Chrzest kojarzy się nieodłącznie z wiarą i z wodą,
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Kościele - to nie tylko okazja do korzystania z Bożego Miłosierdzia, ale także zachęta do pełnienia uczynków miłosierdzia, bo "Wiara bez uczynków jest martwa" (Jk 2,14),
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które odbywają się pod hasłem "Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

Jako chrześcijanie mamy też w pamięci opis Sądu Ostatecznego: "Bo byłem głodny ..., spragniony ..." (Mt 25,34-36), bo jak mawiał św.Jan od Krzyża "sądzeni będziemy z miłości".

Możemy uczcić te wszystkie szczególne okazje jednocześnie, budując szczególny "pomnik" - studnię dla tych, którzy jej naprawdę bardzo potrzebują. 
Możemy też tym sposobem zrealizować mały fragment Ewangelii w naszym życiu. Przecież po to czytamy i rozważamy Słowo Boże, żeby je wypełniać.

Dlaczego mielibyśmy budować studnię i to gdzieś tam?

  • Dlatego, że woda jest elementarną potrzebą człowieka, a tak wielu ludzi nie ma dostępu do czystej wody. 
  • Dlatego, że od naszej pomocy zależy życie konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, które nie mogą się uczyć, bo pomagają nosić wodę i które chorują i umierają z powodu brudnej wody, 
  • Dlatego, że prosi nas sam Jezus Chrystus poprzez swoich misjonarzy - żeby głosić Ewangelię, najpierw trzeba zabezpieczyć podstawowe potrzeby człowieka.
  • Dlatego, że możemy zrobić coś dobrego i to razem - mamy szansę na radość ze wspólnego na dzieła, które razem jesteśmy w stanie zrealizować.