Chór kameralny "Cantores Olbinensens"

Chór kameralny Cantores Olbinenses śpiewa na studenckich Mszach Św. w niedziele o godz. 19:15 przez cały rok akademicki. Chór powstał w 2004 r. Od 2010 r. jest pod kierownictwem Dominiki Cichy.
Poprzez śpiew staramy się wspólnie z Wiernymi przeżywać liturgię. Wykonujemy wielogłosowe pieśni w opracowaniu m.in. o. Dawida Kusza, Pawła Bębenka, Piotra Pałki.
 
Chętnych do wspólnego śpiewania zapraszamy o podejście do nas tuż po niedzielnej Mszy Św. lub odwiedzenia nas podczas prób w czwartek od godz. 19:30 w budynku Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego (ul. Prusa 78). Nie jest wymagana znajomość nut.

Salezjanie Współpracownicy

Opiekun duchowy: ks. Jan Gondro
Spotkania: drugą niedzielę miesiąca o godzinie 15:30 w salce na starej plebani.

   Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej. Wspólnie z Towarzystwem Świętego Franciszka Salezego, Instytutem Córek Maryi Wspomożycielki i innymi urzędowo uznanymi grupami, jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego, i jest współodpowiedzialne za żywotność programu księdza Bosko w Kościele i na świecie.

   Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie. Żyje w szczególnej relacji jedności z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, które z woli Założyciela, ma w Rodzinie szczególną rolę odpowiedzialności. (art. 5 "Program Życia Apostolskiego - STATUT") 

   W naszej parafii stowarzyszenie stanowi 25 osobowa wspólnota. Są to ludzie żyjący duchem świętego Jana Bosko. Ich formacja apostolska ukierunkowana jest przede wszystkim na dzieci i młodzież. Obiady, wigilie i śniadania wielkanocne dla potrzebujących dzieci, zimowiska, loterie fantowe, to tylko niektóre z inicjatyw podejmowanych dla dobra dzieci i młodzieży.
Delegatem (opiekunem) mianowanym przez ks. Inspektora jest ks. Krzysztof Bucyk.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.sws.salezjanie.pl/

 

 

Koła Żywego Różańca

Opiekun duchowy: ks. Bolesław Kaźmierczak
Spotkania: Zmiana tajemnic w I niedzielę miesiąca po sumie o 12:30


   Są to grupy spotykające się na modlitwie różańcowej.
W naszej parafii Kół Różańcowych skupiających osoby dorosłe jest 22

Koło Radia Maryja

Opiekun duchowy: ks. Jan Gondro

   Działalność Koła Radia Maryja przy naszej parafii rozpoczęła się pielgrzymką na Jasną Górę do Sanktuarium Królowej Polski w lipcu 2002 roku. W powstanie grupy zaangażowali się wierni z czterech parafii, stąd pełna nazwa to Międzyparafialne Koło Radia Maryja. Uzyskaliśmy pozwolenie na działalność od ówczesnego proboszcza ks. Józefa Kawalca. Zostaliśmy też zarejestrowani i przyjęci do toruńskiej rozgłośni przez ojca Tadeusza Ryzyka, dyrektora radia Maryja.

  Nasza działalność to "modlitwa i czyn" polegającce na ewangelizacji i rozmodleniu parafian, szczególnie w adorowaniu Jezusa Eucharystycznego. Każda pierwsza sobota miesiąca poświęcona jest Niepokalanemu Sercu Maryi. O godzinie ósmej ksiądz sprawuje Mszę Świętą w tej intencji, następnie prowadzimy adorację i różaniec fatimski jako wynagrodzenie za grzechy i zniewagi narodu polskiego. Przywiązujemy do tego ogromną wagę, gdyż jest to spuścizna po nieodżałowanym Ojcu Świętym Janie Pawle II zawarta w jego testamencie, którą kultywujemy. Prowadzimy również adorację w pierwszą niedzielę miesiąca. Prócz tego w ostatni piątek każdego miesiąca jest zamawiana u Msza Święta o godzinie osiemnastej, a następnie spotkanie formacyjne z dyskusją na bieżące tematy.

  Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie modlitwą i ofiarą rozgłośni toruńskiej i wszystkich dzieł przy niej powstałych. Bierzemy również udział w pielgrzymkach ogólnopolskich, które są organizowane trzy razy w roku. Latem jedziemy do naszej Matki na Jasną Górę wypraszając potrzebne łaski dla Ojczyzny, Kościoła i Radia. Jesienią zbieramy się w sanktuarium Świętej Rodziny, w bazylice świętego Józefa w Kaliszu modląc się za nasze rodziny i o życie nienarodzonych. W grudniu świętujemy kolejną rocznicę powstania radia Maryja w Toruniu. Są to modlitwy dziękczynne. Dodatkowo w maju pielgrzymujemy po różnych sanktuariach maryjnych i nie tylko. W tych wyjazdach odwiedzamy miejscowości i obiekty historyczne związane z historią Polski. Edukujemy naszych pielgrzymów przekazując fakty historyczne, a także ożywiamy patriotyzm śpiewając pieśni patriotyczne i recytując utwory naszych wieszczów.
  Zapraszamy wszystkich do współpracy, szczególnie młodzież i nasze dzieci proponując im utworzenie koła młodzieżowego czy też podwórkowego koła różańcowego dzieci.

Maria Rusztyn

Ruch Ewangelizacyjny "Pustynia Miast"

Opiekun duchowy: 
Spotkania: 

   Pustynia Miast jest ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji.
   Pomysł powstania Pustyni Miast zrodził się we wspólnotach Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej i wyrósł z jej ducha i ideałów.
   W ciągu pracy rocznej każda wspólnota lokalna realizuje tzw. zadania ewangelizacyjne, poprzez które prowadzi zorganizowaną działalność ewangelizacyjną. 

Ruch END "EQUPES NOTRE DAME"

Opiekun duchowy: ks. Marek Marchwicki
Spotkania: 


   Ruch jest przeznaczony dla małżeństw, które pragną przybliżyć się do Boga i do siebie wzajemnie wykorzystując łaski, które otrzymali zawierając Sakrament Małżeństwa.
  Ruch END został założony przez księdza Cafarella we Francji 1938 roku i zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, ma charakter międzynarodowy.
  W naszej parafii istnieje jedna ekipa. Na chętnych, którzy chcą się więcej dowiedzieć o tym ruchu, czekamy pod numerem telefonu (071 330 33 44). 

Chór "Canta nobiscum"

Opiekun: Marek Pisarski
Spotkania: 
   "Canta nobiscum" jest kameralnym chórem mieszanym działającym we Wrocławiu. Powstał w 1987 roku w parafii św. Antoniego na Karłowicach. Inicjatorem powstania zespołu oraz dyrygentem do chwili obecnej jest Marek Pisarski. Od 2006 roku chór działa przy naszej parafii św. Michała Archanioła.

Zespół Charytatywny Caritas parafii św. Michała

Opiekun duchowy: ks. Leonard Wilczyński
Czynne w piątki od 13.00 - 17.00

   Caritas jest to miłość ludzi zaangażowanych w Kościele, którzy szczególną troską obejmują najbardziej potrzebujących.
   Zespół Charytawywny Caritas dyżuruje w piątki od godz. 13.00 do 17.00.
Wejście po pomieszczeń Caritas znajduje się od ul. Prusa.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Opiekun duchowy: 
Spotkania:


   Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane potocznie Apostolstwem Dobrej Śmierci (ADS) powstało w 1865 r. Tinchebray we Francji. W Polsce Apostolstwo rozpoczęło oficjalną posługę 30 maja 1987 r. w Górce Klasztornej. 
  ADS to powszechna wspólnota, której charyzmatem jest modlitwa o dobre życie oraz o szczęśliwą godzinę śmierci. Zasadniczym celem Apostolstwa jest przygotowanie wiernych na godne odejście z tego świata do wieczności. Szczególne nabożeństwo Apostolstwo żywi do Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa propagując odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wraz z kapłanami w Dziele Apostolstwa współdziałają świeccy tzw. zelatorzy rozpowszechniając idee ADS. 
  Odpusty udzielone Apostolstwu: w dniu wpisania się do Stowarzyszenia, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja), w święto Matki Bożej Bolesnej (15 września), w uroczystość Św. Józefa (19 marca), w święto Św.Michała Archanioła (29 września), w święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października)

Zapisy do Apostolstwa i materiały dot. Stowarzyszenia - w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12.30 w Parafii Św. Michała Archanioła we Wrocławiu naprzeciw bocznego Ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Więcej artykułów…

  1. Ziemia Święta z Biblią w ręku