Sakrament Święceń

Sakrament Święceń jest jednym z dwóch sakramentów nastawionym na zbawienie innych ludzi, a przez służbę innym przyczynia się także do zbawienia osobistego. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa "karmili Kościół słowem i łaską Bożą". Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. 

Zobacz więcej: Katechizm KKwww.opoka.org.pl 

Jeśli odkrywamy powołanie do życia kapłańskiego lub/i zakonnego, i rozeznaliśmy że taka jest nasza droga -zanim udamy się do seminarium lub klasztoru - kierujemy się najpierw na rozmowę do ks. proboszcza. 

- świadectwo chrztu (o ile chrzest był w innej parafii) z adnotacją o bierzmowaniu 
- maturalny certyfikat katechizacji (do kapłaństwa) lub świadectwo ukończenia nauki religii 
- świadectwo maturalne szkolne (do kapłaństwa) 
- opinia katechety o kandydacie/kandydatce