DS_Porządek nabożeństwa

Porządek nabożeństwa Via Lucis

Via Lucis Historia VL Testemoni del Risorto

 
W naszym kościele Droga Światła jest odprawiana od 2008 roku, w okresie wielkanocnym w każdy piątek o godz. 17:30.
Nabożeństwo można przeprowadzić na wiele różnych sposobów, a u nas odbywa się następująco:
1. Pieśń na wejście
2. Kapłan czyni znak krzyża 
Kapłan: Pan z wami
Wierni: I z duchem twoim.
3. Kapłan czyta wprowadzenie
4. Śpiew pomiędzy poszczególnymi spotkaniami:
Zmartwychwstał i żyje
Króluje na wieki
To Pan mój. To Bóg mój. To Król
5. Zapalenie świecy (1, 2, 3 itd. do 14) od paschału lub od świecy ustawionej na ołtarzu
6. Zapowiedź pierwszego spotkania (a w dalszej części – kolejnych spotkań)
Spotkanie I: Jezus powstał z martwych
K: Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
W: bo przez Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie.
7. Kapłan czyta fragmenty Ewangelii
8. Lektor czyta rozważania
9. Na zakończenie rozważań: Błogosławieństwo
10. Pieśń na zakończenie nabożeństwa