Wierzę w Syna BożegoProgram duszpasterski dla Koscioła w Polsce na lata 2013-2017 przebiega pod hasłem:
"Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do swiadectwa".

Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie skupiała się wokół następujacych haseł:
2013/2014 - "Wierzę w Syna Bożego"
2014/2015 - "Nawróćcie sie i wierzcie w Ewangelię"
2015/2016 - "Nowe życie w Chrystusie"
2016/2017 - "Idzcie i głoscie"

Każdy rok duszpasterski został powiazany ze znakiem nawiazujacym do liturgii chrztu. Będa to kolejno: swieca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.
 

Porta Fidei - Podwoje Wiary