Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenia Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa do Pana Jezusa Chrystusa o dobrą śmierć (nowa)

O Panie Jezu, Boże dobroci, Ojcze miłosierdzia! Oto staję przed  Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym, i polecam Ci ostatnią moją go¬dzinę i to, co mnie wówczas czeka.

Gdy czas mojej śmierci zbliżać się będzie:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy droga mego życia dobiegnie już kresu:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy świadomość ma przygaśnie, zmysły ogarnie mrok i niemoc, a ludzie i rzeczy, jak we mgle rozpływać się będą:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy cierpienie okrutne bólem nasyci me ciało, wywołując jęki, łzy i ducha rozterkę:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy wspomnienie grzechów duszą wstrząsać będzie na myśl o czekającym mnie sądzie Bożym:<
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy strach przed „nieznanym" i zniszczeniem ciała napełni me serce przerażeniem:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy krewni i przyjaciele, spłakani i bezradni, nade mną wzywać Cię będą:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Gdy stanę już przed Tobą, aby usłyszeć ostateczny wyrok sprawiedliwy:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Mękę Twego konania:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Krew Twą przelaną na krzyżu:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Twe Serce otwarte dla wszystkich grzeszników:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Twoje:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki, Matki miłosierdzia:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Abyś w ostatniej chwili mego życia od pokus czarta, zwątpienia w Twoją miłość i zatwardziałości serca uwolnić mnie raczył:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Abyś grzechy wszystkie w chwili konania odpuścić mi raczył:
- Jezu miłosierny, zmiłuj się nade mną!

Abyś lęki śmiertelne przezwyciężyć we mnie raczył nadzieją w życie wieczne i chwalebną nagroda w niebie:br> - Wysłuchaj mnie, Jezu!