Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenia Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa dla uproszenia u Boga łaski, by nie umrzeć nagłą i niespodziewaną śmiercią

Najmiłosierniejszy Panie, Jezu Chryste, przez Twoje konanie i krwawy pot Twój, przez śmierć Twoją, błagam Cię, od nagłej a niespodziewanej śmierci wybaw mnie, Panie.

Najłaskawszy Panie, Jezu Chryste, przez Twoje najokrutniejsze biczowanie i ukoronowanie, przez krzyż - gorzką mąkę Twoją i przez nieskończoną Twoją dobroć, pokornie Cię proszę, nie dozwól, bym nagłą śmiercią i bez Sakramentów świętych zeszedł z tego świata do wieczności.

Najmilszy Jezu Chryste, Panie i Boże mój, przez wszystkie boleści i dolegliwości Twoje, przez Twą Najświętszą Krew i Rany Twoje, przez Twe ostatnie na krzyżu wymówione słowa: „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego" — gorąco Cię proszę, nie zabieraj mnie zbyt wcześnie z tego świata.

Ręce Twoje, o Zbawicielu mój, uczyniły mnie i utworzyły całego. Błagam Cię przeto, nie odrzucaj mnie tak rychło od siebie: udziel mi, proszę, czasu na pokutę i dozwól, bym szczęśliwie zasnął w łasce Twojej i całym sercem Cię kochał, chwalił i błogosławił na wieki.