Modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci

Ćwiczenie Od nagłej śmierci O dobrą śmierć O dobrą śmierć (2) Do Ojca Przedwiecznego Do św.Józefa Akt

Modlitwa do Św. Józefa dla uproszenia dobrej śmierci

Błogosławiony święty Józefie, szczęśliwy Oblubieńcze Maryi, który zasłużyłeś sobie na godność Opiekuna Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa i tuląc Go do siebie, cieszyłeś się tu na ziemi rajem, wyjednaj mi u Boga odpuszczenie wszystkich grzechów moich i łaskę naśladowania Twych cnót, abym zawsze postępował drogą do nieba wiodącą. A jak Ty zasłużyłeś na obecność Jeżusa i Maryi przy swym łożu w godzinę śmierci i w ich objęciach szczęśliwie oddałeś duszę, tak proszę Cię, broń mnie od nieprzyjaciół duszy mojej w ostatniej chwili życia mego, abym pocieszony nadzieją zażywania wraz z Tobą chwały niebieskiej, oddał ducha, wymawiając święte imiona:
Jezus, Maryja, Józef. Amen.