Kościół p.w. św. Michała Archanioła Kościół św. Michała został wzniesiony w latach 1862-1871, ale początki jego sięgają średniowiecza kiedy to około roku 1100 miała powstać w tym miejscu pierwsza kaplica pod wezwaniem św. Michała. Najwcześniejsza wzmianka o kościele św. Michała pochodzi z 1139 roku przy okazji włączenia kościoła do opactwa ołbińskiego. W 1529 r. z powodu rzekomej groźby najazdu tureckiego protestancka rada miejska nakazała zburzyć całe opactwo. Na miejscu rozebranego kościoła wzniesiono w 1530 r. tymczasową budowlę drewnianą, którą okoliczna ludność nazywała "wróblim kościółkiem". W 1595 r. zastąpił ją nowy kościół o konstrukcji szachulcowej, który służył wiernym do 1862 r. Wówczas to został rozebrany a na jego miejscu w ciągu dziewięciu lat powstał obecny obiekt.

 

Linki do filmów przedstawiających kościół św.Michała: Film 2019r.,  Film 2020r.

 

Historia Architektura