Skip to content Skip to footer
Corpus christi. Ostensory for worship for Catholic church ceremony

Liturgie i Sakramenty

Liturgia
Pojęcie "liturgia" oznaczało pierwotnie "dzieło publiczne", "służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu". W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że Lud Boży uczestniczy w "dziele Bożym". (por. KKK)

Sakramenty
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego - przez te sakramenty otrzymujemy nowe życie w Chrystusie, stajemy się dziećmi Boga.(por. KKK). Na tych sakramentach opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa - powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata.