Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chrzest

Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości. 


Zobacz Więcej: Katechizm KKwww.opoka.org.pl 

W parafii św. Michała sakramentu udziela się w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 12:30

Chrztu Świętego należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła w tym wziąć udział. Powinni być wtedy obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno to wyrażają Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż jasno ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa. 

Rodzine chrzestni dla dziecka 
Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące – które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania i które żyją zgodnie z wiarą i nauką Kościoła (dotyczy to m.in. życia w związku sakramentalnym lub samotnie). Wymagany wiek od 16 lat. 

Zgłoszenie dziecka do Chrztu
Chrzest należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed wyznaczoną datą chrztu. Przy zgłoszeniu należy przedstawić następujące dokumenty: Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.? 
Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy przynieść dowód tożsamości jak również Akt Urodzenia dziecka. Zgłoszenia dokonuje matka lub ojciec dziecka. Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi. Kancelaria parafialna wypełnia “formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu Św.” – należy mieć również spisane dane osobowe rodziców chrzestnych (imiona nazwiska; wiek; dokładny adres; data, parafia i miejsce bierzmowania – dot. stanu wolnego; data, parafia i miejsce ślubu kościelnego). 

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych: 
– bezpośrednio przed chrztem św. o godz. 12:00 w kościele
Jak przygotować się do Chrztu Św.? 
Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek po zgłoszeniu dziecka do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej, wziąć udział w nauce dla rodziców i rodziców chrzestnych. Natomiast okazja do spowiedzi św. jest podczas wszystkich mszy świętych. 

O co należy zadbać? 
Wcześniej należy zakupić świece, gdyż za pomocą świecy w czasie chrztu św. będziemy przyjmować światło Chrystusa, odpalając ogień od świecy paschalnej. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę – znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna lub kapłan po polaniu główki dziecka wodą chrzcielną nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu – prostą białą, symboliczną sukienkę. 

Nadeszła niedziela Chrztu Św. dziecka
W niedzielę bezpośrednio przed Mszą św. z udzielaniem sakramentu chrztu św. (ok. 11:45), należy w zakrystii potwierdzić przybycie z dzieckiem do kościoła. 

Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej.
Księga chrztu świętego jest pierwszą i najważniejszą księgą prowadzoną w parafii. Jest dokumentem potwierdzającym naszą przynależność do Kościoła Rzymsko-Katolickiego i świadectwem przyjętych przez nas sakramentów: chrztu, bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa, złożonych ślubów zakonnych. Rodzice dziecka powinni pamiętać, w którym kościele i kiedy ich dziecko zostało ochrzczone, gdyż zaświadczenie o chrzcie będzie potrzebne przed przystąpieniem dziecka do pierwszej Komunii św., bierzmowaniem czy sakramentem małżeństwa lub kapłaństwa. 


Dokumenty wymagane do Chrztu:

  1. akt urodzenia dziecka /odpis/
  2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  3. dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwiska/
  4. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary